Projektforløbet

FileMaker Pro giver mulighed for let og hurtigt at omdanne arbejdsgange til konkrete skærmbilleder og vha. prototyper udvikle et system, der rammer rigtigt første gang. Sammen med kunden aftales det, om opgaven løses til fast pris eller afregnes pr. løbende time – eventuelt med et timeloft.


Et typisk forløb er:

Indledende møde
Kundens ønsker til systemet (fomål med hele projektet) arbejdsgange (både manuelle og automatiske) og integration til øvrige systemer diskuteres. Om muligt prioriteres krav og ønsker i absolutte nødvendigheder, ting der vil være rare at have uden at være centrale og funktionalitet, som kan være god men ikke på nogen måde central.

Nærmere undersøgelse
Der vil herefter typisk være nogle elementer, som både kunden og ZorDesign ApS skal undersøge nærmere ift. ønsker, krav og tekniske muligheder. Dette kan give anledning til et møde mere, hvor uklarheder afklares.

Fremsedelse af projektforslag/tilbud/overslag
Ved større systemer vil dette være opdelt i flere faser, ved mindre systemer vil det være et samlet system. Typisk vil en betalingsplan være koblet til disse faser så fremdrift i projektet er direkte koblet til betaling for det udførte arbejde.

Disussion af tilbud og aftale af projektplan
Uklarheder præciseres og i det omfang der lægges op til til- og fravalg af moduler aftales systemets udseende.

Udviklingsfasen
Denne forløber som en blanding af møder, hvor ZorDesign ApS fremviser prototyper, som gennemgås med kunden, hvorefter ZorDesign ApS tilretter videreudvikler og et nyt møde afholdes. Denne proces fortsætter indtil systemet kan sættes i prøvedrift.

Prøvedrift
I denne periode, som normalt løber i en fastsat tidsperiode, indrapporteres fejl og uhensigtsmæssigeheder i systemet, og disse rettes løbende. Efter denne periodes udløb betragtes systemet som afleveret når de sidste fejl indrapporteret inden periodens udløb er udbedret.

Videreudvikling
Efter systemet er sat i drift vil der typisk dukke nye ønsker op. Det aftales, om disse skal give anledning til et nyt projekt eller er af så begrænset karakter at de kan implementeres løbende.

Ejerskab
Normalt vil kunden have fuld brugsret til systemet, og efter endelig betalig har fundet sted vil kunden selv (hvis kompetencerne haves internt), ZorDesign ApS eller tredjemand kunne videreudvikle systemet. Kunden vil dog ikke kunne videresælge systemet til tredjemand idet ZorDesign ApS vil bevare ejerskabet til systemet og de indgående moduler. Systemet er med andre ord “open source” men ikke “freeware”.